AKTUALNOŚCI 

 

09.02.2016
ZAPROSZENIE NA KONKURS PLASTYCZNY
ANIOŁ HOSPICJUM II


 

 Szanowna Pani Dyrektor

Szanowne Grono Pedagogiczne

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konkursie plastycznym pt. „Anioł Hospicjum II”, którego głównym celem jest popularyzacja idei opieki paliatywnej, idei miłości i zrozumienia dla cierpiących. Edukacja dzieci i uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.
Jest to możliwość prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie.

Tematem przewodnim konkursu jest „Anioł” jako symbol towarzyszenia chorym i ich rodzinom i „Anioł” jako symbol dobroczyńcy Hospicjum. Wizję anioła można wykonać na formacie A2 / 420-594 / technika mieszana dopuszczalne: farby wodne, olejne, akrylowe, suche, sepia / Wszystkie techniki suche / pastele, ołówek, kredka, sepia, węgiel prosimy utwardzić werniksem lub lakierem do włosów/. Format pracy - PLAKAT. Temat: Anioły Hospicjum II. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Pracę należy czytelnie podpisać (opis musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, numer telefonu, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego). Uprzejmie uprzedzamy, że prace uszkodzone lub nieczytelnie opisane nie będą brane pod uwagę w konkursie.

W konkursie wyszczególnione zostały dwie kategorie wiekowe: I grupa obejmuje uczniów szkół podstawowych, podczas gdy II grupa obejmuje uczniów gimnazjów. Prace należy zgłaszać do 15 marca 2016 roku osobiście lub wysłać pocztą na powyższy adres. Powołane przez organizatora jury oceni zgłoszone prace konkursowe podczas posiedzenia rozstrzygającego konkurs, które odbędzie się 01.04 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej www.opiekapaliatywna.hb.pl w 3 dni od posiedzenia jury.

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrodą główną I miejsce w konkursie są tablety. Wręczenie nagród odbędzie się w Hospicjum podczas specjalnego wernisażu zorganizowanego w pierwszym tygodniu kwietnia 2016 roku. O terminie wernisażu i wręczeniu nagród placówki oraz osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Wierzymy, że udział w konkursie będzie dla Państwa uczniów również wspaniałą zabawą i okazją do zaprezentowania swojej kreatywności.


Z poważaniem

w imieniu Zarządu PTOP

Prezes Zarządu
Renata Wierzbicka

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłaszający swoje prace do konkursu akceptuje jego regulamin.
 2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Nadesłane prace stają się własnością organizatora wraz z prawami autorskimi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

 


PLIKI DO POBRANIA:

 • REGULAMIN
  Konkursu plastycznego pt. "Anioł Hospicjum II"
   

 • OŚWIADCZENIE
  Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu Konkursie Plastycznym "ANIOŁ HOSPICJUM"

 

 

   |   strona główna   |   dodaj do ulubionych   do góry  |

Copyright © Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER