AKTUALNOŚCI 

 

Zgodność działania naszego Stowarzyszenia z zapisami Ustawy o działalności pożytku i wolontariacie 
17.01.2017


 

Mamy przyjemność poinformować, że zakończyła się kompleksowa kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 września 2016r.

Zakres kontroli obejmował zgodność działania organizacji pożytku publicznego z zapisami ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

 1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

 2. Zgodność działań organizacji z zapisami statutowymi.

 3. Prawidłowość funkcjonowania organów kontroli i nadzoru i organów zarządzających organizacji.

 4. Zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy.

 5. Prawidłowość korzystania ze świadczeń wolontariatu.

 6. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ustawie.

 7. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

 8. Zgodność wydatków dokonywanych ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z celami statutowymi organizacji.

 9. Sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

 10. Prawidłowość sporządzania rozliczeń oraz sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą, w tym zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu rocznym.

 11. Publikacja rocznych sprawozdań finansowych.

Kontrola zakończyła się pozytywnie. Nie sfomułowano żadnych zaleceń pokontrolnych.

 

 

 

   |   strona główna   |   dodaj do ulubionych   do góry  |

Copyright © Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER