AKTUALNOŚCI 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

21.06.2018


 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu na podstawie §19 ust.4 Statutu PTOP zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. w Gimnazjum Nr 6 im. J. Korczaka przy ul. Głównej 2 w Wałbrzychu. Początek obrad ustalono na godz. 16:30.
Drugi termin Walnego Zebrania Członków ustalono na godz. 17:00.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności PTOP są dostępne do wglądu w Sekretariacie Hospicjum w godzinach pracy od 7:30 do 14:30.


Zarząd PTOP

 

Porządek Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
 w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 17:00.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji roboczych Zjazdu
  a/ mandatowo –wyborczej 2 osoby
  b/uchwał i wniosków – 2 osoby
  c/protokolanta – 1 osoba.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia w 2017r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
 11. Podjęcie Uchwały walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017r.
 12. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 13. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Polskiego Towarzystwa opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu za rok 2017.
 14. Przedstawienie Planu działania i planu finansowego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu na rok 2018.
 15. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia planu działalności i planu finansowego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
 16. Wnioski.
 17. Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków.
 18. Zakończenie obrad. 

 

 

 

   |   strona główna   |   dodaj do ulubionych   do góry  |

Copyright © Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER